Coneix-nos una mica més

image4

Iceberg Asset Management SICAV és una iniciativa nascuda d'inversors particulars a finals del 2014 i compta amb el recolzament de GVC Gaesco Gestió SGIIC. La presa de decisions i política d'inversió són totalment independents, l'objectiu principal és l'obtenció d'una rendibilitat anualitzada moderada amb un risc controlat. Té vocació de gestió global de l'estalvi (patrimonialista).

L'Equip

Jordan del Rio Nova

 

Cofundador i Conseller Delegat.


Llicenciat en Economia a la Universitat de Barcelona, Màster en Mercats Financers a la Universitat Pompeu Fabra.


Ha treballat al Servei d'Estudis de la Borsa de Barcelona i a GVC Gaesco Gestió com a analista. Compta amb 11 anys d'experiència en assessorament d'inversions, més de 5 dels quals a nivell professional.

Pol Fabregat Navarro

Cofundador i Conseller.


Llicenciat en Economia a la Universitat de Barcelona.


Ha treballat 4 anys com a Auditor i Consultor Senior a Valoracions i Estratègia de Negoci a PwC. Des del 2013 assessora a vàries Institucions d'Inversió Col·lectiva, així com a patrimonis de particulars i corporacions. 

Josep Mussons Caldés

Cofundador i Conseller.


Llicenciat en ADE i MBA a ESADE.


Ha treballat a PwC, Fersa, AndosinsCapital i Norgestion. Compta amb més de 15 anys d'experiència professional en assessorament financer a grans empreses i particulars. Des del 2014 és el President i Gestor de Snowball SICAV.